Platform voor de gemeente

Molenlanden

 

 

 

 

Zedje:

  • geeft aan gemeenten, maatschappelijke en particuliere organisatie, gevraagd en ongevraagd, advies over alles wat het leven van lichamelijk gehandicapten kan beïnvloeden.
  • is vertegenwoordigd in diverse regionale overleggen, geeft voorlichting op scholen (zie pagina Gips), via de website, facebook en de regionale pers.
  • is aanspreekpunt voor inwoners van Molenlanden.
  • Persoonlijke wensen kan ZEDJE niet realiseren, persoonlijke problemen kan ZEDJE niet oplossen, doorverwijzen lukt vaak wel en als het zaken betreft die voor meer mensen van belang zijn gebruikt ZEDJE haar contacten om hier aandacht voor te vragen

Copyright © 2021. Stichting Platform Gehandicapten Zedje.