Platform voor de gemeente

Molenlanden

 

 

Hierover zijn klachten gekomen, omdat tussen het moment dat SAP plande en het bezoek zelf, soms maar een dag of paar dagen speling zat.
Voor de mantelzorger, contactpersoon, begeleider of cliëntondersteuner was het soms niet meer mogelijk om bij het gesprek aanwezig te zijn. Dit komt niet overeen met het beleid van de gemeente Molenlanden.
In overleg met SAP is daarom afgesproken dat expliciet wordt besproken en vastgelegd met de cliënt of diens contactpersoon of er een derde bij het gesprek aanwezig moet zijn.

Indien nodig wordt dan de afspraak op een later moment definitief vastgelegd. Dit kan inhouden dat de afhandeltermijn iets oploopt, maar daarvan heeft de gemeente aangegeven dat dit in principe niet zwaarwegend is. Als er in het Wmo-cliëntdossier een contactpersoon bekend is of uit het cliëntdossier blijkt dat alle communicatie verloopt via een contactpersoon, wordt dat ook aan SAP doorgegeven. Deze werkwijze is ook gecommuniceerd met het Sociaal Loket.

Copyright © 2021. Stichting Platform Gehandicapten Zedje.