Platform voor de gemeente

Molenlanden

 

Het MolenHopper vervoer loopt goed, er zijn wel zaken die voor verbetering vatbaar zijn, maar gezien het aantal ritten zijn er relatief weinig klachten. Over het algemeen gaan de klachten veelal over dezelfde zaken en betreffen vaak dezelfde mensen.

Mensen die geen medische begeleiding nodig hebben in de MolenHopper bus, maar wel graag iemand meenemen, om bijvoorbeeld de rolstoel te duwen of bij het gesprek met de dokter aanwezig te zijn in het ziekenhuis, zouden graag zien dat deze meereizende tegen hetzelfde tarief kan meerijden, als dat wat door de pashouder wordt betaald.

RODAV WORDT RODAG

Ook zijn we betrokken geweest bij de nieuwe aanbesteding van het OV in de Drechtsteden en Alblasserwaard / Vijfheerenlanden, het RODAV. Ook door de gemeentelijke herindeling werd de naam RODAV gewijzigd in RODAG (Reizigers Overleg Drechtsteden Alblasserwaard Gorinchem) per 9 december. Onze bijdrage hierin is vooral geweest bij het opstellen van het Programma van Eisen voor deze aanbesteding, in het bijzonder de Ook is dit jaar nogal wat blijven liggen, mede door de vele besprekingen betreffende de fusies van onze beide gemeenten.

 Toegankelijkheid, bruikbaarheid en het voorhanden houden van goed functionerend openbaar vervoer in het AV- gebied heeft voortdurend onze aandacht

Wij hebben hier op verschillende zaken ons kritische geluid laten horen. Het OV is na inschrijving en gunning inmiddels van uitvoerder veranderd, Arriva werd Qbuzz. Over de wijze van vervoer van gehandicapten hebben wij grote zorgen, de bussen die worden ingezet, zijn wel in gericht voor het vervoeren van gehandicapten, maar over de wijze en het gebruik hebben wij onze grote twijfels. Er wordt veel te licht gedacht over dit onderwerp.

ARRIVA werd QBuzz:

Vooral wat betreft de rol van de provincie gaf ons aanleiding tot zorgen, zij trekken zich steeds meer terug en geven daardoor de vervoerder meer ruimte van invulling. De buurtbussen worden geacht ook mensen met een beperking te gaan vervoeren, dit door vrijwilligers die nog geen enkele ervaring hebben betreffende het vervoer van mensen met een beperking. Zij zouden een opleiding moeten gaan volgen. Wij denken dat dit een groot verloop van vrijwilligers gaat geven.
Ook de aanbieding van een Bestelbuzz, die voor de deur ophaalt en terug brengt (naar en vanaf de dichts bij zijnde halte) zal niet goed werken volgens ons. Nog los van het feit dat dit alleen al € 2,80 kost per rit betekent dit ook nog een keer extra overstappen.
Wij vinden dan ook dat het CVV ( Collectief Vraagafhankelijk Vervoer ) voor mensen met een beperking de juiste oplossing is voor bruikbaar vervoer: zij moeten kunnen blijven reizen met hun naasten voor OV prijs. Wel betekent dit, dat in heel Nederland een en ander goed geregeld moet zijn en de treinen de oplossing bieden voor de langere afstanden.
Hieruit volgt gelijk, dat alle treinen en stations toegankelijk en bruikbaar zijn, wat nog zeker niet het geval is. Ook het verdwijnen van een gedeelte van de stewards op de MLL ( Merwede Linge Lijn ) is een achteruitgang van de hulp aan mensen met een beperking. In 2018 hebben we opnieuw een schouw uitgevoerd bij deze MLL, waarbij zaken naar voren kwamen, die bij vorige schouwen al geconstateerd waren en nog niet opgelost zijn. Ook blijkt dat maar één hulpmiddel (rolstoel, scootmobiel) mee mag per treinstel. Wij hebben hier luid tegen geprotesteerd en de provincie zal het ook in den Haag aan de orde stellen.
Er zijn ook verschillende schouwen geweest bij bushalten, zowel in de stedelijke omgeving als op de dijk tracés. Hierbij bleek dat er nog veel halten niet aangepast zijn of in het geheel niet aangepast kunnen worden. Ook de bruikbaarheid van de bussen is zeer beperkt, omdat geen goede toegang in de bussen mogelijk is op veel plaatsen, en in de bus het veilig vastzetten niet mogelijk is.
Ook na het schouwen van trein- en busvervoer en de hierbij geconstateerde tekortkomingen, komen er maar heel mondjesmaat verbeteringen. Vooral bushaltes zijn slecht of geheel niet toegankelijk.
Ook hebben wij onze zorgen geuit over het veranderen van aansluitingen van de lijnbussen nu de provinciegrenzen zijn verlegd.
Bron van grote zorg betreft zeker de bushaltes bij de aansluitingen nabij het AC in Meerkerk. Hier moeten reizigers lopen van de halte Bazelbrug naar het AC, natuurlijk een dwaze uitvoering zeker voor mensen met een beperking. Te meer, omdat ook nog een verkeersrotonde en de op- en afritten van de A27 moeten worden overgestoken!
Ook over de plaatsen van de halten bij het viaduct onder en naast de A27, hebben wij aangegeven, dat dit gaat leiden tot levensgevaarlijke situaties.
Het antwoord van provincie Zuid Holland en Utrecht, alsmede Rijkswaterstaat verbijsterde ons: “het lag erg moeilijk omdat verschillende overheidsinstanties met
elkaar moeten samenwerken en dat gaat zeer lang duren”.

 

Copyright © 2021. Stichting Platform Gehandicapten Zedje.