Platform voor de gemeente

Molenlanden

Het artikel bevat zowel een individuele als een sociale component. Het individuele component wordt zichtbaar in het recht op zelfstandig wonen, wat bijdraagt aan de ontwikkeling en emancipatie van het individu. Het recht op deelnemen aan de maatschappij bevat het sociale component, omdat het hier gaat om het creëren van een inclusieve omgeving.

Het recht op zelfstandig wonen en deelnemen aan de maatschappij is opgesplitst in drie delen. Allereerst houdt het in dat mensen met een beperking zelf mogen kiezen hoe, waar en met wie zij willen wonen. Ten tweede moet de overheid die ondersteuning bieden die noodzakelijk is om het wonen en deelnemen aan de maatschappij te realiseren. Als laatste moeten diensten en faciliteiten voor het algemene publiek (huisarts, bibliotheek etc.) toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Zelf kiezen waar je woont Zelf kunnen kiezen hoe, waar en met wie je woont vormt het centrale idee achter het recht op zelfstandig wonen en deelnemen aan de maatschappij. Het gaat hier niet alleen om de keuze waar iemand woont, maar over alle aspecten van iemands persoonlijke leven. Denk bijvoorbeeld aan de dagelijkse routine en leefstijl van mensen.

Omdat deze vrije keuze en autonomie erg belangrijk zijn, is het veelal niet in lijn met artikel 19 VN-verdrag handicap om mensen met een beperking te dwingen in een speciale woonvoorziening te wonen waar zij geen zeggenschap en keuzemogelijkheden meer hebben over hoe hun dagelijks leven er uit ziet.

Om mensen met een beperking de mogelijkheid te geven om te kiezen waar zij willen wonen, is het belangrijk dat er voldoende woningaanbod is. Daarnaast is het ook belangrijk dat de omgeving toegankelijk is. Hierbij kan gedacht worden aan de toegankelijkheid van de buurt, het openbaar vervoer en het parkje. Gemeenten kunnen hier aan bijdragen door bijvoorbeeld afspraken te maken met woningcoöperaties, zodat er voldoende aangepaste woningen beschikbaar zijn.

Of door eerst een onderzoek te laten doen naar de toegankelijkheid van de omgeving, waar mensen met een beperking bij betrokken worden.

Copyright © 2021. Stichting Platform Gehandicapten Zedje.