Platform voor de gemeente

Molenlanden

BOUWCOMMISSIE MOLENLANDEN

De Bouwcommissie Zedje, zoals deze gedurende een twintigtal jaren heeft gefunctioneerd binnen stichting platform gehandicapten Zedje, bestaat niet meer.
Door de gemeentelijke herindeling in de Alblasserwaard is de nieuwe gemeente Molenlanden ontstaan, welke een fusiegemeente is van Giessenlanden en Molenwaard. Toen de herindeling eind 2018 een feit werd, heeft de Bouwcommissie Zedje contact gezocht met een reeds bestaande bouwcommissie in Molenwaard, die fungeerde onder het Wmo-platform Molenwaard.


Na diverse overleggen hebben beide bouwcommissies besloten om als een nieuwe Bouwcommissie Molenlanden verder te gaan. De beide bouwcommissies zijn nu getransformeerd naar een adviesorgaan, dat benoemd werd door de Gemeenteraad van Molenlanden in de Raadsvergadering van 11 juni 2019 door de Verordening vast te stellen waarin de taken, bevoegdheden, vergoedingen etc. werden geregeld. Deze verordening die per 1 juli 2019 van kracht geworden is, werd door de oud- bouw commissie leden van Zedje en Molenwaard samen, met de beleidsambtenaren opgesteld. In de nieuwe Bouwcommissie hebben drie rolstoelgebruikers zitting, die naast hun specifieke kennis, uiteraard ook als ervaringsdeskundige kunnen worden gezien.
In de gezamenlijke vergadering van 17 juli jongstleden is een dagelijks bestuur geformeerd en zijn de overige bouwcommissieleden voorgedragen ter benoeming.

De Bouwcommissie Molenlanden is als volgt samengesteld:
Voorzitter: Mw. M.W.R. Heijboer (Magda) 0183-582618
Secretaris/Penningmeester: Hr. R. Oskamp (Rafel) 0184-681695
Overige leden: Hr. L. de Baat (Leo) 0184-651631
Hr. J.C. Brand (Jan) 0184-683452
Hr. E. Grip (Eric) 0183-567256
Hr. G. Krielaart (Gijs) 0183-623177
Hr. G. van Rijswijk (Goof) 0184- 652234

Wat doet de bouwcommissie?

  • Belangen behartigen van gehandicapten, chronisch zieken en ouderen door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de gemeente en aan particulieren bij de bouw of renovatie van woningen, openbare gebouwen en bij de (her)inrichting van openbare ruimten.
  • Aandringen op aanpasbaar bouwen bij sociale woningbouw en particuliere bouw (nieuwbouw en renovatie).
  • Keuringen van voor publiek toegankelijke gebouwen en terreinen. Gelet wordt op voorzieningen voor gehandicapten, toegankelijkheid en uitgankelijkheid in noodsituaties.
  • Toezien op de naleving van de eisen van toegankelijkheid in de ruimste zin van het woord, op de naleving van het VN – verdrag Handicap.

Hoe bereikt u de bouwcommissie?

De Bouwcommissie Molenlanden is bereikbaar via de voorzitter Mw. Magda Heijboer van Assendelftstraat 4 2977 AJ Goudriaan. Tel.: 0183-582618 of 06-2299 7935 en via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Copyright © 2021. Stichting Platform Gehandicapten Zedje.