Platform voor de gemeente

Molenlanden

Gehandicapten Informatie Project Scholen (GIPS)

Een voorlichtingsproject voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de basisscholen in Molenlanden. Hoe gaat het: Vier of vijfvolwassenen, met en zonder fysieke beperking, gaan 2/2.5 uur op bezoek bij een van de basisscholen in de gemeente Molenlanden.

Opdrachtenspel

De leerlingen spelen eerst een opdrachtenspel waarin ze ervaren wat het betekent een fysieke beperking te hebben.

 

Dammen zonder je handen te
gebruiken is knap lastig
Moet ik een blinde op deze
manier begeleiden?
Hoezo...kan je niet goed rondkijken? Eerst de rolstoel op de rem vóór je
er in gaat zitten en/of er uitstapt.
Met dichtgeknepen neus ademen
door een rietje lijkt op astma.
Voor even in het donker te moeten
leven is nog te doen, voor altijd
vast moeilijk!

 

Kringgesprek met dvd’s

Daarna volgt een kringgesprek waarbij de vragen van de leerlingen centraal staan. Dit jaar gebruiken we voor het eerst tijdens het kringgesprek ook dvd’s. We hebben twee dvd’s kunnen laten maken: één over mensen met een visuele beperking en één over mensen met een auditieve beperking. Beide dvd’s duren ca. 10 minuten en zijn onderverdeeld in de volgende drie gedeelten: ‘dagelijks leven’, ‘werk’ en ‘vrije tijd’.

Aanvankelijk was het de bedoeling de dvd’s alleen te gebruiken als iemand met een bepaalde beperking niet in persoon aanwezig was, maar de praktijk heeft geleerd dat de dvd’s altijd een prachtige illustratie zijn bij de verhalen. Bovendien geeft dit lesmateriaal structuur aan het kringgesprek. Voor uitgebreidere informatie over de dvd’s, incl. besteladres, klik hier

 

Gezellig hè? met elkaar praten
en alle vragen te mogen stellen.
Wie heeft er nog een vraag?

Het laatste nieuws

Het platform Gehandicapten Zedje gaat "on tour" langs de circa dertig basisscholen in Molenlanden. Binnen het Gehandicapten Informatie Scholenproject (GIPS) leren groep 6, 7 en 8 hoe het is om te leven met een beperking. 

 

Kortom: Met het GIPS op pad is leuk, maar het heeft ook effect.

Op dit moment trekken Ciska Gieles en Willemijn Keuren de kar.

In de nieuwe gemeente Molenlanden is er nog een flink aantal scholen die we willen bezoeken. U begrijpt het al. We hebben daar hulp bij nodig en zijn op zoek naar nieuwe medewerkers: mensen met een visuele, auditieve of motorische beperking en mensen zonder beperking. Iedereen is van harte welkom om een keer te komen kijken. Help ons en neem voor meer informatie contact op met de coördinator.

Meer informatie:
Siska Gielis-Proper (coördinator)
tel. 0347-341555

Copyright © 2021. Stichting Platform Gehandicapten Zedje.