Platform voor de gemeente

Molenlanden

Aan alles komt een einde!

We hebben in die bijna 25 jaar hard gewerkt en gestreden tegen de bezuinigingen die ons, zeker in de laatste jaren, opgelegd werden.
Terugkijkend op al die jaren kunnen we vaststellen dat we veel hebben bereikt en als adviesraad een duidelijke boodschap en visie achter hebben gelaten.
We gaan door als adviesorgaan in Molenlanden, maar het laatste bulletin dat U hieronder aantreft geeft een inkijk in de geschiedenis van Zedje door de jaren heen.

Klik hier voor het informatiebulletin

Copyright © 2021. Stichting Platform Gehandicapten Zedje.