Platform voor de gemeente

Molenlanden

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Het doel van de Wmo is dat iedereen zoveel mogelijk mee kan doen in de samenleving.

U bent gehandicapt en/of chronisch ziek en u heeft nodig:

• een hulpmiddel, bijv. een rolstoel of scootmobiel
• aanpassingen in uw woning
• een vervoersvoorziening, bijv. een pas voor de Molenhopper
• hulp in de huishouding
• een antwoord op uw vraag

Sociaal loket

Tijdens vele bijeenkomsten en dorpentochten hebben inwoners aangegeven dat zij het zeer op prijs zouden stellen als er 1 punt komt als ingang richting zorg en ondersteuning als ‘inwoners er zelf even niet meer uitkomen’ of een andere ‘zorg of ondersteuningsvraag’ willen stellen. Dat is nu gerealiseerd.

U neemt contact op met de gemeente

Het sociaal loket: 
Gemeente Molenlanden
Postbus 5
2970 AA Bleskensgraaf
T 088 75 15 000
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
W www.molenlanden.nl

Bereikbaarheidstijden:
De gemeente is bereikbaar op maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur en op vrijdag tussen 8.30 en 15.00 uur.

Wilt u langskomen?
In de gemeente Molenlanden werken we op
afspraak. U kunt een afspraak maken via
www.molenlanden.nl of telefonisch.

Gesprek

U hebt contact gehad met een medewerker van het Wmo-loket, of een medewerker van het Sociaal Team. Gelukkig ervaren de meeste mensen dit contact als positief. Toch kan het voorkomen dat u het gesprek niet prettig heeft gevonden. U voelde zich bijvoorbeeld niet gehoord of u was niet tevreden over de manier waarop u geholpen bent. Ook kan het zijn dat u niet alles goed begrepen hebt en nog met veel vragen zit. Wij raden u dan aan om dit eerst te bespreken met de medewerker waarmee u het gesprek hebt gehad. Hebt u hier, om wat voor reden dan ook, geen goed gevoel bij en wilt u wel met iemand overleggen, dan bent u bij de vertrouwenspersoon Wmo aan het juiste adres.

Vertrouwenspersoon


Ten gevolge van de invoering van de nieuwe Wmo 2015, is een vertrouwenspersoon benoemd met het oog op eventuele onvrede en klachten vanuit de burgers. De aanstelling van een vertrouwenspersoon is in lijn met de aanbeveling, die de rijksoverheid deed om vormen van alternatieve omgang met geschillen te organiseren,als onderdeel van de informele en formele klachten- behandeling.
Er is een nieuwe vertrouwenspersoon Wmo benoemd voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden: Ine van Doornmalen. Zij is er om inwoners met raad en daad terzijde te staan als ze binnen de Wmo ergens tegenaan lopen. Ze biedt een luisterend oor, adviseert, ondersteunt en gaat oplossingsgericht te werk. Ine van Doornmalen is ervarings-deskundige en is er om daar waar nodig te bemiddelen, of u te helpen in geval van vragen of onvrede. Zij kan u aanvullende informatie geven en adviseren over de te volgen weg. U kunt haar kosteloos benaderen


Contactgegevens

Ine van Doornmalen is van maandag tot en met vrijdag telefonisch te bereiken, via 06-40041189 (of bij geen gehoor: 06-40149821).
U kunt ook een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wmo-medewerkers komen bij u thuis !
Tips

 

Tips

• Bereid u voor op het gesprek door na te denken over uw situatie. Waar liggen nu uw problemen? Verwacht u nieuwe problemen? Waar zou u zelf oplossingen voor kunnen bedenken en waar heeft u hulp van anderen bij nodig? Kijk verder dan uw neus lang is.
• Ga, zo mogelijk, nooit het gesprek alleen aan. Probeer u te laten bijstaan door een familielid of andere naaste die u vertrouwt.
• Keukentafelgesprek. Als u een aanvraag voor een voorziening of ondersteuning hebt gedaan via het Sociaal Loket is dus de kans groot dat een medewerker van het Wmo-loket bij u langs komt voor het ‘keukentafelgesprek’. Om u nog beter voor te bereiden, kunt u deze website raadplegen, die met name voor de mantelzorger bruikbare tips oplevert.

Regelmatig bezoekt (op aanvraag van het Sociaal Loket) ook een medisch adviseur van SAP, Wmo-cliënten thuis t.b.v. de (medische) indicatiestelling. Hierover zijn klachten gekomen, omdat tussen het moment dat SAP plande en het bezoek zelf, soms maar een dag of paar dagen speling zat. Hierdoor was het voor de mantelzorger, contactpersoon, begeleider of cliëntondersteuner soms niet meer mogelijk bij het gesprek aanwezig te zijn. Dit komt niet overeen met het beleid van de gemeente Molenlanden.


In overleg met SAP is daarom afgesproken dat expliciet wordt besproken en vastgelegd met de cliënt of diens contactpersoon of er een derde bij het gesprek aanwezig moet zijn. Indien nodig wordt dan de afspraak op een later moment definitief vastgelegd. Dit kan inhouden dat de afhandeltermijn iets oploopt, maar daarvan heeft de gemeente aangegeven dat dit in principe niet zwaarwegend is. Als er in het Wmo-cliëntdossier een contactpersoon bekend is of uit het cliëntdossier blijkt dat alle communicatie verloopt via een contactpersoon, wordt dat ook aan SAP doorgegeven. Deze werkwijze is ook gecommuniceerd met het Sociaal Loket

 

Copyright © 2021. Stichting Platform Gehandicapten Zedje.