Platform voor de gemeente

Molenlanden

ZEDJE actueel en nieuws uit de regio.

GIPS

In 2020 zulllen er in verband met corona geen bezoeken met het GIPS aan de lageren scholen gebracht worden. In het nieuwe jaar 2021 zal er bekenen worden of er weer gestart gaat worden met de GIPS bezoeken. 

Het VN-verdrag

rick minister gehandicaptenzaken

Rick Brink, Minister van Gehandicaptenzaken (foto: KRO/NCRV

VN-Verdrag Handicap: Videoboodschap Rick Brink voor Molenlanden
Vr. 30 oktober 2020

Gisteravond spraken inwoners en bestuurders over het VN-verdrag Handicap (over de rechten van mensen met een beperking). De VN-ambassadeurs Leo Waaijer en Eric Grip, beiden inwoner en ervaringsdeskundige, gaven tekst en uitleg. Rick Brink, minister van Gehandicaptenzaken inspireerde Molenlanden in een persoonlijke videoboodschap. 

Burgemeester Theo Segers: “In de gemeente Molenlanden telt iedereen mee en maken we meedoen mogelijk! Hiervoor hebben we al de nodige stappen gezet, maar met elkaar zien we kansen om dit nog te verbeteren.” Het college gaat voor een nuchtere Molenlandse aanpak. Wat we afspreken, willen we op tijd voor elkaar krijgen. 
Ambassadeur
De burgemeester wordt namens het bestuur ambassadeur van het VN-verdrag. Om het VN-verdrag goed te kunnen uitvoeren maken we een (‘inclusie’) agenda, die we in 2021 gereed willen hebben. Wordt vervolgd!


U kunt de boodschap van Rick Brink bekijken en beluisteren op:
You tube:Boodschap Rick Brink aan college Molenlanden.

 

Laatste nieuws over de Molenhopper

De huidige vervoerder Juijn heeft na de aanbesteding opnieuw het contract binnengehaald. En met dit resultaat is de werkgroep uiterst tevreden .We plaatsen wel de kanttekening dathet Molenhoppertarief gelijk moet blijven met het OV tarief.

Men heeft tenslotte geen enkele andere mogelijkheid om met OV te reizen

 

Een persbericht

ZEDJE PERSBERICHTMOLENLANDEN

Ook voor Zedje geldt dat het belangrijk is dat mensen met een beperking weten dat er een advies orgaan bestaat dat opkomt voor de belangen van deze groep. (Voor vergroting klikt u op het krantartikel)

 

Nieuws over het GIPS-project

Artikel over het GIPS-project in AD Rivierenland:

Klik hier voor dit leuke artikel

 

Platform gehandicapten "On Tour"


Het Platform Gehandicapten Zedje gaat op 'tour' langs de circa dertig basisscholen in Molenlanden. Binnen het Gehandicapten Informatie Project Scholenproject (GIPS) leren groep 6, 7 en 8 hoe het is om te leven met een beperking.

ZEDJE KLIMOP
Jens Verhagen 26-02-19, 13:16


De gemeente Molenlanden ontstond op 1 januari door een fusie van Molenwaard en Giessenlanden. Sinds die dag is Zedje belangenbehartiger voor gehandicapten in de nieuwe gemeente. Zedje is nog wel op zoek naar vrijwilligers voor het GIPS-project. Meer info? zedje.nl
Overgenomen uit BN De Stem dd. 26-02-2019

 

Het laatste nieuws over Huishoudelijke hulp en klachten daarover.


Bij De Nationale ombudsman zijn sinds enkele weken klachten en signalen binnengekomen van burgers over de invoering van een nieuw, vast abonnementstarief eigen bijdragen van €17,50 voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo).
Er is veel onduidelijkheid over dit nieuwe tarief. Reinier van Zutphen: "Daarom vraag ik minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om een reactie op de vragen voor wie dit nieuwe tarief is bedoeld en op welke wijze gemeenten het dienen toe te passen. Mensen moeten goed geïnformeerd worden over de kosten van een voor hen belangrijke zorgvoorziening en weten waar ze aan toe zijn".


Waar gaan de signalen over?
Toch oude bedrag betalen - Uit de klachten blijkt dat mensen voor huishoudelijke hulp nog steeds het oude bedrag aan eigen bijdrage moeten betalen, terwijl zij hadden verwacht per 2019 over te gaan naar het voor hen lagere, vaste tarief van €17,50. Zij kennen anderen, ook uit hun eigen gemeente, die voor diezelfde hulp wel het nieuwe tarief aan eigen bijdrage betalen. Mensen begrijpen dit niet en vinden dit onrechtvaardig. De informatie vanuit de overheid over dit onderwerp was duidelijk: voor iedereen een nieuw, vast tarief voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Deze boodschap blijkt nu niet juist te zijn: het nieuwe tarief geldt alleen voor maatwerkvoorzieningen. Als gemeenten huishoudelijke hulp als algemene voorziening hebben aangemerkt, betalen deze mensen gewoon nog het oude (hogere) bedrag.
Stapeling van facturen - Als gemeenten huishoudelijke hulp (gedeeltelijk) als algemene voorziening aanbieden en mensen daarnaast ook gebruik maken van maatwerkvoorzieningen uit de Wmo, ontvangen zij meerdere facturen. Eén van de gemeente en één van het CAK. Dit lijkt alsnog op een stapeling van eigen bijdragen, terwijl deze maatregelen uit het Regeerakkoord juist bedoeld waren om dit te verminderen.
Onduidelijke informatieverstrekking - De informatie vanuit de overheid was: voor iedereen een nieuw, vast tarief voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Dit blijkt toch anders. De informatieverstrekking lijkt onduidelijk te zijn geweest.
Download hier de brief van de Nationale Ombudsman.

Jaarverslag

Klik hier voor het jaarverslag van 2018


Vergaderingen 2020

Zedje vergadert in het algemeen eenmaal per maand , behalve in de maand augustus.

Aanvang vergaderingen op maandag en op donderdag om 9.30 uur. Wij vergaderen tijdens de coronatijd in de oude school in Giessen-Oudekerk De vergaderingen zijn openbaar; u bent van harte welkom.

Neem voor de zekerheid vooraf contact op met het secretariaat:

Hans Bots
van Wenastraat 18
3381 BL Giessenburg


email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Copyright © 2021. Stichting Platform Gehandicapten Zedje.